A Coruña no mundo global do S.XXI. Novos tempos para a acción exterior de Galicia. IGADI.